No Image

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми родители,Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от насе длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазимспокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националнияоперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора,на всеки човек.Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително ив образователния процес.Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация.Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценнотоприлагане на един нов подход към образованието. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа ив непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашетоучилище. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайнобучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти научебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици-видеоуроци.Комуникацията е възможна и чрез електронна поща, социални мрежи и други, при което научениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка иупражнения.Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информациямежду учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация,което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повечеразбиране и толерантност.За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно дабъдат изпълнени следните препоръки:• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да сесъсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите,които поставят.Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителнастепен за постигане на общите цели:• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;• Насърчавайте детето да бъде активно;• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес отразстояние;• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледатуроците по БНТ;• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да взематотговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти сприятели и връстници;• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, коитосрещате, за да намерите заедно най-доброто решение.Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес надетето.

16.03.2020 ou-obnova 0
No Image

КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ

14.11.2019 ou-obnova 0

Днес по инициатива на седмокласниците станахме официално регистриран пункт на „Капачки за бъдеще“. Учениците в училище доказаха своето доброволчество, дарителство и доброта. Бъдете част от […]